Τηλέφωνο 210 8050131 / 6972538447
Δευ - Παρ: 5:30PM - 9:00PM Σαβ - Κυρ: Κλειστό
Email info@kardiologosmarousi.gr

Holter Αρτηριακής Πιέσεως

Πρόκειται για μια φορητή συσκευή που συνδέεται με περιχειρίδα (αεροθάλαμο), η οποία τοποθετείται στο βραχίονα του ασθενούς και παραμένει, όσο διαρκεί η εξέταση (συνήθως ένα 24ωρο) και ενώ ο ίδιος ακολουθεί το συνηθισμένο καθημερινό του πρόγραμμα. Η συσκευή Holter πιέσεως λειτουργεί με μπαταρίες σαν ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 15 λεπτά την ημέρα, 20 λεπτά τη νύχτα), κάνει μία μέτρηση και καταγράφει τα αποτελέσματα. Δεν απαιτείται προετοιμασία του εξεταζόμενου και η μόνη ενόχληση είναι το φούσκωμα της περιχειρίδος.

Από την ανάλυση προκύπτει πίνακας των μετρήσεων, καθώς επίσης γραφήματα 24ωρης διακύμανσης και οι μέσες τιμές συστολικής, διαστολικής πίεσης και σφύξεων, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς. Η εξέταση αυτή μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη λανθάνουσας αρτηριακής υπέρτασης ή να την αποκλείσει σε περιπτώσεις που κάποιες αυξημένες μετρήσεις οφείλονται στο άγχος του εξεταζόμενου (σύνδρομο λευκής μπλούζας).

Προσφέρει επίσης πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της λαμβανόμενης αντιυπερτασικής αγωγής, την ύπαρξη τυχόν υποτασικών επεισοδίων, καθώς και για την παρουσία νυχτερινής υπέρτασης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρχει μεταβλητότητα-απόκλιση των λαμβανομένων τιμών αρτηριακής πιέσεως, ή όταν πιθανολογείται αντίσταση στη φαρμακευτική αγωγή.

Η διαγνωστική αξία του Holter πιέσεως είναι πολύ μεγάλη, καθώς η υπέρταση είναι ύπουλος εχθρός (δεν προκαλεί συμπτώματα) και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες για καρδιαγγειακά νοσήματα. Αν και τιμή αναφοράς αποτελεί η αρτηριακή πίεση ιατρείου, η περιπατητική αρτηριακή πίεση είναι καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου.